Research : [51] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51
Issue DateTitleAuthor(s)
2023การเตรียมวัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิตยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟตสุทธิษา ก้อนเรือง; อานนท์ ศรีสุข
2023เครือข่ายและนวัตกรรมความร่วมมือในการจัดการของเสียแบบหมุนเวียนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ลดมลพิษและการสูญเสียทรัพยากร ด้วยการผลิตผลปาล์มน้ำมันคุณภาพสูงวิกาญดา ทองเนื้อแข็ง; ปริศนา วงค์ล้อม; อานุช คีรีรัฐนิคม
2023การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากเปลือกสับปะรดเหลือทิ้งวันกุศล ชนะสิทธิ์; กลมธรรม อ่ำสกุล; สิริมาภรณ วัชรกุล
2023การสังเคราะห์คาร์บอนดอทด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากมังคุดสำหรับภาพถ่ายชีวภาพมณฑล เลิศวรปรีชา; ศุภลักษณ์ อำลอย; ปรกรณ์ ปรีชาบูรณะ
2023ชุมชีพแบคทีเรียในพื้นที่ป่าสาคู ณ บ้านหัวพรุ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรภูมิน นุตรทัต; นันทนา สีสุข
2023การบำบัดสีในน้ำเสียจากการแปรรูปปาล์มน้ำมันด้วยกลุ่มเชื้อแบคทีเรียไร้อากาศที่ผลิตเอนไซม์แลคเคสร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์พิมประภา ชัยจักร; มณฑล เลิศวรปรีชา
2023การพัฒนาโมเดลฝึกทักษะทางพยาบาลจากยางธรรมชาติพนิตา สุมานะตระกูล; วีระวุฒิ แนบเพชร; อฑิภา อมรปิยภากร; มาลี คำคง; นันทภัทร์ เฉลียวศักดิ์
2023สบู่ไพลประสิทธิภาพสูงในการต้านอนุมูลอิสระและแบคทีเรียด้วยนวัตกรรมการขนส่งสารที่ยืดการปลดปล่อยปริชาติ เทพทอง; ศรชัย อินทะไชย; สุกาญจนา กำลังมาก
2023การสังเคราะห์และสมบัติของพอลิเอสเทอร์ที่ย่อยสลายได้จากกรดซิตริกเพื่ออุตสาหกรรมเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมนันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
2023การศึกษาการเพิ่มปริมาณและคุณสมบัติของพรอพอลิสจากชันโรงเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพรอพอลิสของชันโรงอิตาม่าเตือนตา ร่าหมาน; วันกุศล ชนะสิทธิ์; ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว; นาวี หนุนอนันต์; จารุวรรณ ชูสงค์; จรวยพร นุ่มน้อย; ปาจรีย์ เรืองคล้าย
2023การจำแนกความสุกของปลาย่างด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารพร้อมรับประทานณภัทร แก้วภิบาล; นพมาศ ปักเข็ม
2023อาหารปลาสำเร็จรูปโปรตีนสูงจากเศษเหลือจากการแปรรูปปลาทะเลแจ่มจันทร์ เพชรศิริ; ทวีเดช ไชยนาพงษ์
2021พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการผลิตไฟฟ้าจอมภพ แววศักดิ์; ธวัฒน์ชัย เทพนวล; พชร ผลนาค; ภรพนา บัวเพชร์; ชนะ จันทร์ฉ่ำ; ปราณี หนูทองแก้ว; สมพล ชีวมงคลกานต์
2023การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาไบเมทัลลิกเพื่อเครื่องต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงซอร์บิทอลในสภาวะอัลคาไลน์จักรพงศ์ ไชยบุรี
2023Biochar production from waste materials and applied for increasing the growth of organic Sangyod rice and adsorption of Pb in soilPanita Kongsune; พนิตา ก้งซุ่น
2023The continuous system for textile dye wastewater treatment and polyhydroxyalkanoate production using biological processKanokphorn Sangkharak; กนกพร สังขรักษ์
2017การประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงร่วมดีเซลและแก๊สชีวมวลในระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรสุประดิษฐ์ ยวนทอง; ธเนศ ไชยชนะ; จอมภพ แววศักดิ์; ปราณี หนูทองแก้ว; ธีรเดช ใหญ่บก; สวัสดิ์ จันทร์สุข
2019ผลของการเติมแทนทาลัมเพนตอกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกบิสมัทโซเดียมไทเทเนตสุธาสินี เขียวมณีนัย; ชลธิรา แสงสุบัน
2020การวางนัยทั่วไปของมอดูลขยายสารภี ไชยรัตน์
2019การผลิตไฮโดรเจนอย่างมีประสิทธิภาพจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยระบบหมักแบบไร้แสงและอิเล็กโตรไฮโดรเจเนซิสแบบสองตอนสมพงศ์ โอทอง; ประวิทย์ คงจันทร์; พีระวัฒน์ คงเกลี้ยง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51