Browsing by Author พรไทย ศิริสาธิตกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2022รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : มรดกภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ แบบมีส่วนน่่วมของเยาวชน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; พนัชกร พิทธิยะกุล
2022อัตลักษณ์ความเป็นเกาหลีในมิติอาหารการกินของร้านอาหารเกาหลี จังหวัดสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; อนินทร์ พุฒิโชติ; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; จิตติกานต์ หลักอาริยะ
2020อัตลักษณ์ชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการต่อสู้ดิ้นรนของชาวประมงพื้นบ้าน ริมฝั่งแม่น้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาสพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; ปาริชาต กสุรพ
2021อุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ธนภัทร เต็มรัตนะกุล; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; ซานีซ๊ะ ยูโซะ
2021เปิดประตูอาหารท้องถิ่น "เต้าคั่ว" สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์เมืองหลักสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; จินาพร สังข์ทอง
2020เรื่องเล่าและการเล่าเรื่องโนราจากความทรงจำของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาตอนล่างพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; พัชลินจ์ จีนนุ่น; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; รื่นฤทัย รอดสุวรรณ