Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การได้รับการธำรงรักษาและความจงรักภักดีต่อองค์กร : กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อนิวัช แก้วจำนงค์; ปภาดา วิชัยยุทธิ์
2018ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณจรรยา ชูทับ; สุนิษา ขันนุ้ย; วิจิตรา อมรวิริยะชัย; เฉลียว ชูทับ
2021ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3อมลวรรณ วีระธรรมโม; นพเก้า ณ พัทลุง; ปิ่นเกศ คชอ่อน
2020พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12เจษฎา นกน้อย; สุธี โง้วศิริ; ศุภลักษณ์ ทองไสย