Research : [3] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2023รูปแบบการบริหารจัดการที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภูมิเวศน์แถบเทือกเขาบรรทัด (จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูลและสงขลา)วิวัฒน์ ฤทธิมา; วิลาสินี ธนพิทักษ์; ศิริชัย กุมารจันทร์
2023การจัดการเพื่อพัฒนาและยกระดับตำบลท่าแคสู่วัฒนธรรมมโนราห์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดพัทลุงวิลาสินี ธนพิทักษ์; จินตนา กสินันท์
2020การบริหารจัดการที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงวิวัฒน์ ฤทธิมา; วิลาสินี ธนพิทักษ์; อานุช คีรีรัฐนิคม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3