Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017ทวด สัญญะเชิงจริยธรรมของคนคาบสมุทรสทิงพระ กรณีศึกษาชุมชนสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; มัชมาน มนตรี
2019คเณสจตุรถี : การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของชาวฮินดูอินเดียในจังหวัดนราธิวาสศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; วารยุทธ อาญาพิทักษ์
2018หิ้งบรรพบุรุษ : พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ คุณค่า และวิถีการอยู่ร่วมกันของคนท่าเขาตก จังหวัดนครศรีธรรมราชพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; เบญจพร ดีขุนทด; สุชีรา ผ่องใส
2018ครูหมอ : พลวัตความเชื่อที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2460 - 2559)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สถาพร ศรีสัจจัง; อภิชาติ คัญทะชา