Browsing by Author สมจิตร อุดม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2015การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผ่านประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์พูนสุข อุดม; สมจิตร อุดม; เอกพนธ์ กลับใจ
2016การพัฒนารูปแบบความผูกพันมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกับชุมชนสมจิตร อุดม; จรัส อติวิทยาภรณ์; สิรภัทร จิตตะมาลา ลิ่มไพบูลย์
2015การใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15สมจิตร อุดม; จรัส อติวิทยาภรณ์; นัสรีน อับดุลเลาะ
2017ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลาสุนทรี วรรณไพเราะ; สมจิตร อุดม; นันท์นภัส ตะนุสะ