Browsing by Author ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2022การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนปากบารา จังหวัดสตูลศุภรัตน์ พิณสุวรรณ; ธีรพร ทองขะโชค; ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; วราภรณ์ ทนงศักดิ์; อรจิรา สิทธิศักดิ์; ชีวนันท์ คุณพิทักษ์
2022การพัฒนากลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; ภัทรกันย์ พรหมเกตุ; สืบศักดิ์ กลิ่นสอน
2023การพัฒนากลไกสนับสนุนการประกอบการของกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; ภัทรกันย์ พรหมเกตุ
2018การศึกษาคุณค่าและการพัฒนารูปแบบของการแสดงละครโนราร่วมสมัยเรื่องสังข์ทองตอน รจนาเลือกคู่ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; เยาวลักษณ์ สุวรรณแข; สุนารีย์ พันธุเมฆ
2020คติความเชื่อที่สะท้อนผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาไพบูลย์ ดวงจันทร์; ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; เตชธร ตันรัตนพงศ์
2019คเณสจตุรถี : การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของชาวฮินดูอินเดียในจังหวัดนราธิวาสศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; วารยุทธ อาญาพิทักษ์
2021บทบาทของอนุศาสนาจารย์กองทัพบกในจังหวัดชายแดนใต้ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; ภัทรกฤติ รอดนิยม