Browsing by Author วีนัส ศรีศักดา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิงโดยการให้คำปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งหนึ่งวีนัส ศรีศักดา; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ซานิตา ไมมะหาด
2018การวิจัยประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เขตภาคใต้ประจำปี 2560อมลวรรณ วีระธรรมโม; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; วีนัส ศรีศักดา; ชัชวีร์ แก้วมณี
2020การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเองจากากรถูกข่มเหงรังแกของนักเรียนวัยรุ่นโดยให้คำปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการโรงเรียนราชประชานะเคราะห์แห่งหนึ่งวีนัส ศรีศักดา; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ฟาตีหะห์ ยูโซ๊ะ