Browsing by Author วิวัฒน์ ฤทธิมา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การบริหารจัดการที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงวิวัฒน์ ฤทธิมา; วิลาสินี ธนพิทักษ์; อานุช คีรีรัฐนิคม
2020การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ ฤทธิมา; อนิวัช แก้วจำนงค์; ภัคชุดา พูนสุวรรณ
2020การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุงวิวัฒน์ ฤทธิมา; อนิวัช แก้วจำนงค์; โชติกา แก้วมาก
2020การมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ ฤทธิมา; อนิวัช แก้วจํานงค์; ปฏิภาณ แก้วมาก
2020รูปแบบการบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ ฤทธิมา; อนิวัช แก้วจำนงค์; สันติภาพ อินทรัศมี
2023รูปแบบการบริหารจัดการที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภูมิเวศน์แถบเทือกเขาบรรทัด (จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูลและสงขลา)วิวัฒน์ ฤทธิมา; วิลาสินี ธนพิทักษ์; ศิริชัย กุมารจันทร์
2020แนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ ฤทธิมา; ธีรพร ทองขะโชค; ธนิสร แสงหิรัญ