Browsing by Author ธีรพร ทองขะโชค

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2022การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนปากบารา จังหวัดสตูลศุภรัตน์ พิณสุวรรณ; ธีรพร ทองขะโชค; ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; วราภรณ์ ทนงศักดิ์; อรจิรา สิทธิศักดิ์; ชีวนันท์ คุณพิทักษ์
2019การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ธีรพร ทองขะโชค; สุทธิพร บุญมาก; ไชยดี ยะยือริ
2019ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาธีรพร ทองขะโชค; สุทธิพร บุญมาก; มณฑิตา ศรีพล
2020แนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ ฤทธิมา; ธีรพร ทองขะโชค; ธนิสร แสงหิรัญ