Browsing by Author กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2020กระบวนการก้าวผ่านวิกฤติชีวิตและการเยียวยาบาดแผลในใจของผู้ทุพพลภาพในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลากาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ; นวลพรรณ วรรณสุธี; สุมิตตา หนูขาว
2020ผลการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฏีพิจารณาเหตุผล อารมณ์พฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งทางใจของนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครกาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ; เมธี ดิสวัสดิ์; รณชัย ไชยกูล
2021ผลการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฏียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกคุมขังกาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ; เมธี ดิสวัสดิ์; เสลภู เดชดี
2020ผลการให้คำปรึกษารายบุคคลแบบบูรณาการร่วมกับวิธีการทางกายภาพบำบัดเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังในวัยก่อนเกษียณกาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; อธิชา สวนแสดง
2021ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทุนทางจิตวิทยาของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาสกาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ปิยะฉัตร สมบูรณ์