Browsing by Author อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง จังหวัดสงขลาเชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์; อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว; บำรุงรัตน์ พลอยดำ
2018การพัฒนาแนวทางการจัดสรรน้ำชลประทานเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (บ้านพร้าว) อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงอนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว; ปกรณ์ ดิษฐกิจ; สุรศักดิ์ คชภักดี; อภัสรา ณรงค์กิจ
2015การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตปาล์มน้ำมันในโครงการปรับปรุงดินกรด จังหวัดตรังไพบูลย์ ประโมจนีย์; อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว; ปรีชา เจ้ยทองศรี
2017ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนในการทำนาหญ้าหวายข้อของอำเภอนาโยง และอำเภอเมือง จังหวัดตรังสุรศักดิ์ คชภักดี; อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว; ชัยยุทธ์ ทองชัย
2016ผลของความเข้มข้นของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี และคุณภาพสารหอมของข้าวพันธุ์ดอกพะยอม (Oryza sativa L. var. Dokpayom)ณัฐธยาน์ ฟาน เบม; อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว; นูรีย๊ะ มิยะ
2015ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่สำหรับการให้น้ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานฝายคลองไม้เสียบ จังหวัดนครศรีธรรมราชอรจิรา สิทธิศักดิ์; อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว; สรินธร วงศ์หยกสุริยา