Browsing by Author วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 23 of 23 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2020ผลการให้คำปรึกษารายบุคคลแบบบูรณาการร่วมกับวิธีการทางกายภาพบำบัดเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังในวัยก่อนเกษียณกาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; อธิชา สวนแสดง
2021ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทุนทางจิตวิทยาของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาสกาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ปิยะฉัตร สมบูรณ์
2017ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลากาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; วิไลลักษณ์ คงตุก