Browsing by Author นิรมล จันทรชาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ด้วยวัสดุเหลือทิ้งฟางข้าวอุษา อ้นทอง; นิรมล จันทรชาติ; จตุพร อินริสพงศ์
2020การจัดการน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากการผลิตยางแผ่นด้วยเทคโนโลยีสะอาด น้ำหมักจุลินทรีย์ และระบบก๊าซชีวภาพวิกาญดา ทองเนื้อแข็ง; อุษา อ้นทอง; นิรมล จันทรชาติ
2018การประยุกต์ใช้ตะกอนเหลือทิ้งจากโรงพิมพ์และเปลือกกล้วยเป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐธวัฒน์ชัย เทพนวล; ชูเกียรติ ชูสกุล; อุษา อ้นทอง; นิรมล จันทรชาติ
2020ศักยภาพการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในท้องถิ่นนิรมล จันทรชาติ; อุษา อ้นทอง; วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง