Browsing by Author ธวัฒน์ชัย เทพนวล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การถ่ายเทความร้อนและความดันลดของสารทำความเย็น R32 และ R290 ภายในท่อแบนที่มีการสลับพื้นที่หน้าตัดไปมาจตุพร แก้วอ่อน; ธวัฒน์ชัย เทพนวล; กัณฐิตา บุญรักษ์
2018การประยุกต์ใช้ตะกอนเหลือทิ้งจากโรงพิมพ์และเปลือกกล้วยเป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐธวัฒน์ชัย เทพนวล; ชูเกียรติ ชูสกุล; อุษา อ้นทอง; นิรมล จันทรชาติ
2019การประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยจอมภพ แววศักดิ์; ธวัฒน์ชัย เทพนวล; มนตรี รันทดสร้าง
2020การออกแบบและสร้างดิสชาร์จเรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับปฏิบัติการขั้นสูงธวัฒน์ชัย เทพนวล; จตุพร แก้วอ่อน; อาณัฐ พริกเล็ก
2019การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั้นที่ความดันบรรยากาศด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับ เพื่อเปลี่ยนรูปแก๊สชีวภาพไปเป็นแก๊สไฮโดรเจนธวัฒน์ชัย เทพนวล; สมพงศ์ โอทอง; ยุทธพร เลี่ยมแก้ว
2021พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการผลิตไฟฟ้าจอมภพ แววศักดิ์; ธวัฒน์ชัย เทพนวล; พชร ผลนาค; ภรพนา บัวเพชร์; ชนะ จันทร์ฉ่ำ; ปราณี หนูทองแก้ว; สมพล ชีวมงคลกานต์
2015โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเขาควายน้ำ ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงชลธิรา แสงสุบัน; ธวัฒน์ชัย เทพนวล; ปานตา สุระกำแหง