DSpace Repository

ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [304]
    วิทยานิพนธ์, ดุษฎีนิพนธ์

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account