DSpace Repository

ผลการใช้วิธีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ร่วมกับเรื่องราวในท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [304]
    วิทยานิพนธ์, ดุษฎีนิพนธ์

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account